Algemene Handelsvoorwaarden
Algemene Handelsvoorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden (AHV)

Onze AHV zijn als pdf-document beschikbaar.

Klik op hier om het document te downloaden.

 

Aanwijzingen betreffende aansprakelijkheid

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Uitsluitend de exploitanten van de gelinkte websites zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Hierbij wordt verklaard dat ASO GmbH generlei invloed heeft op de vormgeving en inhoud van de op deze homepage gelinkte websites van derden. Derhalve distantieert ASO GmbH zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte vreemde websites en maakt zich de inhoud niet eigen.

1. Inhoud van het onlineaanbod

De auteur staat op geen enkele manier in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de opgevoerde informatie resp. door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen blaam treft vanwege aantoonbare opzet of grove nalatigheid.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen of pagina’s dan wel het totale aanbod zonder afzonderlijke bekendmaking te wijzigen, aan te vullen, te wissen, dan wel de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links

Aanwijzing: Met het oordeel van 12 mei 1998 - 312 O 58/98 - "Aansprakelijkheid voor links" heeft de arrondissementsrechtbank (LG) Hamburg besloten dat men door verwijzingen naar andere websites op internet in voorkomende gevallen medeverantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Een medeverantwoordelijkheid voor dergelijke websites kan worden voorkomen als men zich uitdrukkelijk van een dergelijke inhoud distantieert. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van elke inhoud van de websites die via links van onze websites bereikbaar zijn.

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden ingeval de auteur kennis heeft van de inhoud en het hem technisch mogelijk zou zijn en van hem gevergd zou kunnen worden, om het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de link geen illegale inhoud op de te linken websites herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte websites heeft de auteur generlei invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van elke inhoud van alle websites die na de linkplaatsing is gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor notities van derden in het door de auteur opgezette gastenboek. Voor illegale, onvolledige inhoud, dan wel inhoud met gebreken en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke opgevoerde informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links louter verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties rekening te houden met de auteur van de gebruikte grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten, door hem zelf opgestelde grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten te gebruiken, dan wel terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merktekens en handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het steeds geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen vanwege het louter noemen kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft alleen bij de auteur van de websites. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsopnames, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtskracht van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze site is verwezen. Voor zover onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de overige onderdelen van het document qua inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

5. Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat van het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adres) vindt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker plaats op uitdrukkelijk vrijwillige basis.

Privacy Policy

Privacy Policy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, is dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens zijn niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Cookies

De websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze service gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en opgeslagen door uw browser.

Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om te herkennen uw browser de volgende keer dat u bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies toe te staan ​​alleen op een case-activeren van de aanvaarding van cookies voor bepaalde functies of uitsluiten van het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies wanneer u de browser sluit. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site worden beperkt.

 

Server log files

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch en slaat informatie op in de zogenaamde server log-bestanden, die automatisch doorgegeven door uw browser. Deze zijn:

 

Deze gegevens zijn niet specifiek personen. Een compilatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens later overwegen wanneer we ons bewust van concreet bewijs van illegaal gebruik geworden.

 

Newsletter data

Wilt u de nieuwsbrief op de website aangeboden krijgt, moet u een e-mailadres en informatie die ons in staat stellen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het e-mailadres en ga akkoord met de nieuwsbrief zijn geleverd krijgt , Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze informatie alleen om de gevraagde informatie te sturen en geef het door aan derden.

De toestemming voor de opslag van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kan worden ingetrokken op elk gewenst moment, zoals u op de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief.

 

Privacy Beleid voor het gebruik van etracker


De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Als we gebruik maken van analyse- en optimalisatiecookies, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vooraf afzonderlijk verkrijgen. Als dit het geval is en u akkoord gaat, worden cookies gebruikt om een statistische bereikanalyse van deze website mogelijk te maken, een meting van het succes van onze online marketingmaatregelen en testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. etrackercookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.
.
De met etracker gegenereerde gegevens worden uitsluitend in Duitsland door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website verwerkt en opgeslagen en zijn daarom onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. etracker is onafhankelijk getest, gecertificeerd en onderscheiden met het gegevensbeschermingskeurmerk ePrivacyseal.
De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van artikel 6, lid 1, onder f) (rechtmatig belang) van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO). Onze zorg op het gebied van de DSGVO (legitiem belang) is het optimaliseren van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Omdat de privacy van onze bezoekers belangrijk is voor ons, worden de gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, de registratie- of apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er vindt geen ander gebruik, combinatie met andere gegevens of overdracht aan derden plaats.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking. De tegenstrijdigheid heeft geen nadelige gevolgen.Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij etracker hier.

 

Privacy beleid voor het gebruik van Facebook-plugins (zoals de knop)

Op onze pagina's, plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugin, gaat u akkoord met de Facebook-logo of de "Like Button" ( "Like") aan onze kant. Een overzicht van de Facebook-plugins hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze sites bezoekt, wordt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht via de plugin. Facebook krijgt de informatie die u hebt bezocht met uw IP adres, onze. Als u klikt op de Facebook "Like" button terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's verwijzen op je Facebook-profiel. Dit maakt Facebook om uw bezoek aan onze site toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de sites geen kennis van de inhoud van de verstrekte gegevens en gebruik ze via Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op http://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook kunt toewijzen aan onze pagina's bezoeken om uw Facebook-account, u zich afmeldt bij uw Facebook-account.

 

Privacy Policy voor gebruik door LinkedIn

Onze site maakt gebruik van de functies van het netwerk LinkedIn. Provider is de LinkedIn Corporation 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043. Iedere keer dat een van onze pagina's die kenmerken van LinkedIn bevatten om verbinding te maken met servers van LinkedIn is gebouwd. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u klikt op de "aanbevolen" knop LinkedIn en bent aangemeld bij uw account op LinkedIn, is het mogelijk LinkedIn om uw bezoek toewijzen aan onze website u en uw account. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verstrekte gegevens en gebruiken ze via LinkedIn als aanbieders van de sites.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Privacy Policy voor het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins beheerd door Google-site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze uitgerust met een YouTube-plugin's te bezoeken om verbinding met de servers van YouTube wordt geproduceerd. Hier is de Youtube server weten welke van onze sites die u hebt bezocht.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account om YouTube in staat te stellen uw surfgedrag en direct uw persoonlijk profiel in kaart. U kunt dit voorkomen door de balk uit je YouTube-account.

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersdata in het privacybeleid van YouTube op: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

 

SSL-encryptie

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen SSL-codering en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

 

Recht op informatie, annulering, blokkering

U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de impressum staat.

 

Tegenstrijdige reclame-e-mails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

Bron: eRecht24

Service & Support

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Downloads

Technische gegevens, handleidingen, documentatie en catalogi vindt u hier.

more

Safetynews

Hier wachten u interessante artikelen rond de geautomatiseerde veiligheid en ondernemingsnouveautés van ASO.

more
x

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.